Sök

Rörelseresultatet i Skanska USA Building belastas med 260 Mkr (USD 31 M) i det andra kvartalet

2003-07-11 08:16 CET
Pressmeddelande

I oktober 2002 fusionerades Beers Skanska in i Skanska USA Building för att effektivisera verksamheten och för att förstärka kundfokus.
När företagsledningen i Beers Skanska lämnade koncernen i april tog Skanska USA Building initiativet till en omfattande genomgång av hela projektportföljen i Beers Skanska. Projektportföljen omfattade 700 pågående och färdigställda men ännu inte avslutade projekt. Projektgenomgången resulterar i omvärderingar av cirka 40 projekt som färdigställts vid årsskiftet 2002/2003 eller kommer att färdigställas 2003. Resultateffekten uppgår till cirka 260 Mkr (USD 31 M) och kommer att belasta Skanska USA Buildings rörelseresultat i det andra kvartalet.

Press Release


2003-07-11

 

Rörelseresultatet i Skanska USA Building belastas med 260 Mkr (USD 31 M) i det andra kvartalet

I oktober 2002 fusionerades Beers Skanska in i Skanska USA Building för att effektivisera verksamheten och för att förstärka kundfokus.

När företagsledningen i Beers Skanska lämnade koncernen i april tog Skanska USA Building initiativet till en omfattande genomgång av hela projektportföljen i Beers Skanska. Projektportföljen omfattade 700 pågående och färdigställda men ännu inte avslutade projekt. Projektgenomgången resulterar i omvärderingar av cirka 40 projekt som färdigställts vid årsskiftet 2002/2003 eller kommer att färdigställas 2003. Resultateffekten uppgår till cirka 260 Mkr (USD 31 M) och kommer att belasta Skanska USA Buildings rörelseresultat i det andra kvartalet.

Dessa nedskrivningar beror på en mer konservativ bedömning avseende betalning av tilläggsbeställningar, utestående kundfordringar samt kostnadsökningar hos underentreprenörer. Nedskrivningarna är i enlighet med svensk god redovisningsstandard och Skanskas koncerngemensamma standards, vilket bekräftats av de externa revisorerna, KPMG, och Skanskas koncerncontrollers.

Skanska USA Building hade en nettoomsättning om 42,7 miljarder kronor och ett rörelseresultat om 539 Mkr helåret 2002.

Ytterligare kommentarer avseende resultat och marknadsutsikter kommer att lämnas i samband med att delårsrapporten för det andra kvartalet distribueras den 24 juli klockan 12.00 (11.00 GMT).

Stuart Graham, koncernchef och VD, samt Hans Biörck, Finansdirektör och vVD, kommer att hålla en telefonkonferens angående projektnedskrivningarna fredagen den 11 juli 2003 klockan 13.00 CET (12.00 GMT). För att delta i konferensen, vänligen ring +44 (0)20 7162 0187 senast fem minuter innan konferensen börjar.
Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer +44 (0)20 8288 4459, kod: 479302.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 86
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38