Sök

Skadeersättning börjar att utbetalas

1997-11-04 00:00 CET
Pressmeddelande

De fyra första ersättningarna till dem som lidit skada i samband med miljöolyckan vid Hallandsåsen har nu avgjorts. Totalt uppgår ersättningarna till 350.000 kr som kommer att betalas omgående.

PRESSINFORMATION 1997-11-04                             79/97

SKADEERSÄTTNING BÖRJAR ATT UTBETALAS

De fyra första ersättningarna till dem som lidit skada i samband med miljöolyckan vid Hallandsåsen har nu avgjorts. Totalt uppgår ersättningarna till 350.000 kr som kommer att betalas omgående.

39 ärenden har hittills inkommit. Skadeståndsanspråken gäller i huvudsak följande områden och uppskattas hittills att uppgå till cirka 4 miljoner kronor:

  • Produktionsbortfall - 3.300.000 kr
  • Minskade fastighetsvärden - 500.000 kr
  • Skadebegränsande åtgärder - 200.000 kr

Banverkets och Skanskas gemensamma skaderegleringsgrupp fortsätter sitt arbete.

 

Båstad den 4 november 1997

SKANSKA AB

Banverket