Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

2009-03-09 08:49 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2008 är nu tillgänglig på Skanskas hemsida under adress www.skanska.com/investors där såväl svensk som engelsk version finns.