Sök

Återköp av aktier för Skanskas aktieincitamentsprogram

2006-01-13 11:36 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Skanska den 8 december 2005 om nyemission av 4.500.000 D-aktier och ett återköpserbjudande avseende samtliga D-aktier i syfte att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med Skanskas Aktieincitamentsprogram.

   Pressrelease


2006-01-13

 

 

 

Återköp av aktier för Skanskas aktieincitamentsprogram


Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Skanska den 8 december 2005 om nyemission av 4.500.000 D-aktier och ett återköpserbjudande avseende samtliga D-aktier i syfte att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med Skanskas Aktieincitamentsprogram.

Sedan det av AB Industrivärden (publ) helägda dotterbolaget Nordinvest AB tecknat 4.500.000 D-aktier har Skanska idag överenskommit att återköpa samtliga utestående D-aktier från Nordinvest AB för ett pris om 3,002 kronor per aktie, totalt 13.509.000 kronor.

Syftet med återköpet är att efter behov omvandla D-aktier till B-aktier för leverans i enlighet med aktieincitamentsprogrammet samt för att täcka administrativa kostnader, sociala avgifter och motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.

Skanska innehar efter återköpet 4.500.000 egna aktier av serie D.

__________________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01