Sök

Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

2004-12-20 08:46 CET
Pressmeddelande

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 8,2% till 5,7%.

   Pressrelease


2004-12-20

Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 8,2% till 5,7%.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 26.532.610 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 392.020.462.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38