Sök

Skanska expanderar i USA

1998-01-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter den strategiska expansionen i USA genom att underteckna en avsiktsförklaring med Cornerstone Construction & Materials, som är den amerikanska bygg- och byggmaterialdivisionen inom Hanson PLC, om företagsförvärv. Förvärvet gäller tre enheter: Tidewater Construction Corporation, CDK Contracting Co och Nielsons Inc.

PRESSINFORMATION 1998-01-13                             03/98

SKANSKA EXPANDERAR I USA

Skanska fortsätter den strategiska expansionen i USA genom att underteckna en avsiktsförklaring med Cornerstone Construction & Materials, som är den amerikanska bygg- och byggmaterialdivisionen inom Hanson PLC, om företagsförvärv. Förvärvet gäller tre enheter: Tidewater Construction Corporation, CDK Contracting Co och Nielsons Inc.

- Skanska stärker och utvidgar sin ställning i USA genom förvärvet, säger Stuart E. Graham, chef för affärsområde USA.

I februari förväntas företagsövertagandet vara genomfört. De tre företagen kommer starkt att bidra till öka Skanskas satsningar inom byggandet. Tidewater Construction är ett företag som arbetar med infrastruktur med hemvist i Norfolk, Virginia. Nielsons är ett anläggningsföretag i Cortez, Colorado. Dessa företag ökar Skanskas möjligheter inom tunga anläggningar medan CDK Contracting, med säte i Farmington, New Mexico, stärker Skanskas positioner som byggare inom industrin.

Genom Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska och Koch Skanska har koncernen skapat en stark position inom tung anläggning och infrastruktur. Med de nyförvärvade företagen kommer ytterligare synergieffekter uppstå

Efter förvärvet uppgår omsättningen i Skanska USA till cirka USD 2,3 miljarder, cirka SEK18,4 miljarder.

 

Danderyd den 13 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta: Stuart Graham, tel +1 718 767 26 00 eller Cecilia Schön, informationsdirektör, tel 08-753 88 00 eller 070-553 87 99.