Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2013-06-28 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2013 har på aktieägares begäran 80 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 427 179.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 947 123 aktier av serie A, och 399 955 949 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851