Sök

Konvertering av aktier

1999-10-22 14:02 CET
Pressmeddelande

Ett antal ägare av A-aktier i Skanska AB har anmält att de önskar utnyttja de nya reglerna i Skanskas bolagsordning som möjliggör för ägare av A-aktier att omvandla sina aktier till B-aktier. Sammanlagt rör det sig om 1.790 A-aktier som skall omvandlas till B-aktier.