Sök

Skanska gör projektnedskrivningar på 335 miljoner kronor i Storbritannien. Det preliminära rörelseresultatet för koncernen för det första kvartalet 2008 uppgår till 1 080 Mkr.

2008-04-15 09:12 CET
Pressmeddelande

I Storbritannien gör Skanska projektnedskrivningar på 335 miljoner kronor (GBP 27 miljoner) i det första kvartalet 2008 huvudsakligen avseende tre projekt med fastprisåtagande.

Projekten, varav två beskrivits i tidigare delårsrapporter, genomförs i offentlig-privat samverkan där Skanska ansvarar för finansiering, utformning, byggande och drift under en definierad avtalsperiod. Projekten har ett totalt produktionsvärde på ca 14 miljarder kronor och spänner över långa produktionsperioder.

Under projektens gång har projektens omfattning förändrats vilket har medfört väsentliga kostnadsökningar för att få projekten färdigställda i tid. Detta skall regleras i förhandlingar med kunder och underentreprenörer. Nu pågående förhandlingar har visat på svårigheten att få en rimlig kompensation för ökade kostnader och detta har föranlett en mer pessimistisk syn på projektens slutresultat.