Sök

Försäljningen av motorvägen Autopista slutförd och avstämningsdag för extra utdelningen fastställd

2011-04-29 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har den 28 april erhållit full betalning från försäljningen av den 50-procentiga aktieandelen i bolaget som äger koncessionen för motorvägen Autopista Central. Skanska får totalt motsvarande 5,4 miljarder kronor för sin andel. Försäljningsvinsten efter skatt uppgår till 4,5 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 11 kronor per aktie. Resultatet från försäljningen ingår i det andra kvartalet 2011.

Sedan avtalet undertecknades den 28 december 2010 har en rad avtalsvillkor uppfyllts. Under perioden fram till betalning har den svenska kronan stärkts vilket har lett till en minskning av den totala vinsten i kronor, från tidigare uppskattade 5 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor.

Motorvägen som går genom Chiles huvudstad Santiago är ett resultat av en offentlig-privat samverkan (OPS). Köpare är en pensionsfond som förvaltas av en kanadensisk institutionell förvaltare av pensionskapital för offentliganställda, Alberta Investment Management Corporation (AIMCo).

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdag för den extra utdelningen om 6,25 kronor per aktie ska vara den 12 maj 2011. Det innebär att aktien handlas utan rätt till extra utdelning från och med den 10 maj 2011 och att betalningen av den extra utdelningen sker den 17 maj 2011.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851