Sök

Skanska näst störst i Finland efter förvärv

1998-08-31 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy förvärvar den finska byggkoncernen Polars byggverksamhet, med en total omsättning förra året om FIM 1,2 miljarder, ca 1,8 miljarder kronor och ca 1150 anställda. Köpeskillingen är FIM 80 miljoner, ca 120 miljoner kronor.

PRESSMEDDELANDE 1998-08-31                              67/98

Skanska näst störst i Finland efter förvärv

Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy förvärvar den finska byggkoncernen Polars byggverksamhet, med en total omsättning förra året om FIM 1,2 miljarder, ca 1,8 miljarder kronor och ca 1150 anställda. Köpeskillingen är FIM 80 miljoner, ca 120 miljoner kronor.

Skanska Oy blir därmed näst största byggbolag i Finland och ledande inom hus-byggnad på den finska marknaden.

Skanska Oy, som även bedriver internationell verksamhet, främst i Ryssland, får en total årsomsättning på ca FIM 4,5 miljarder, ca 6,8 miljarder kronor.

Byggverksamheten från Polar integreras i Skanska Oy:s byggverksamhet och Polar fortsätter som fastighetsbolag. Skanska förvärvar exploateringsmark från Polar för FIM 200 miljoner, ca 300 miljoner kronor. Parterna har även kommit överens om ett samarbetsavtal avseende byggrelaterade tjänster för Polars fastighetsbestånd.

- Genom förvärvet stärker vi vår ställning på den finska hemmamarknaden och fortsätter koncernens strategiska satsning på att expandera inom kärnverksam-heterna, byggrelaterade tjänster och projektutveckling , säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europa.

 

Danderyd 1998-08-31

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Anders C Karlsson, chef Skanska Europa, tfn 040-14 40 00
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tfn 08-753 87 99
Eero Makkonen, VD Skanska Oy, +358 9 61 52 21