Sök

Skanska expanderar på anläggningssidan i Finland

1996-01-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Oy har för 15 miljoner kronor förvärvat 45 procent av aktierna i Tekra Oy. Avtalet ger Skanska option att senare förvärva resterande aktier.

PRESSINFORMATION 1996-01-02                             01/96

SKANSKA EXPANDERAR PÅ ANLÄGGNINGSSIDAN I FINLAND

Skanska Oy har för 15 miljoner kronor förvärvat 45 procent av aktierna i Tekra Oy. Avtalet ger Skanska option att senare förvärva resterande aktier.

Tekra är det tredje största företaget på väg- och anläggningssidan i Finland med specialisering på broar, grundläggning och pålning. Tekra bildades 1974 och har vuxit till en rikstäckande och lönsam verksamhet i hela Finland. Antalet anställda är 200 personer.

Tekras fakturering uppgår under 1995 till cirka 500 miljoner kronor. Skanska Oy omsatte 1995, för förvärvet, 2,3 miljarder kronor.

- För Skanska Oy betyder förvärvet en utvidgning av verksamheten på väg- och anläggningssidan i Finland. Detta är också ett led i Skanskas strategi att vara produktmässigt heltäckande på hemmamarknaderna i Norden. Skanskas ägande i Tekra öppnar också möjligheter för Skanska att inom väg- och anläggningssidan komplettera Skanskas nuvarande verksamhet i Ryssland, Vitryssland och Ukraina, säger direktör Lars Wiklander, ansvarig för Skanska International.

VD Heikki Alanen kvarstår som VD i Tekra Oy.

Danderyd 1996-01-02

SKANSKA AB
International

Lars Wiklander

För ytterligare information kontakta: Lars Wiklander tel 08-753 88 00