Sök

Skanska får motorvägsuppdrag i Storbritannien värt 665 miljoner kronor

2001-07-03 12:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har av det brittiska vägverket, Highways Agency, fått ett motorvägsuppdrag värt 43 miljoner pund, ca 665 miljoner kronor. Kontraktet gäller en 10 kilometer lång förbifart på A63 vid Selby i North Yorkshire.

Press Release  

2001-07-03

  Skanska får motorvägsuppdrag i Storbritannien värt 665 miljoner kronor Skanska har av det brittiska vägverket, Highways Agency, fått ett motorvägsuppdrag värt 43 miljoner pund, ca 665 miljoner kronor. Kontraktet gäller en 10 kilometer lång förbifart på A63 vid Selby i North Yorkshire. Den nya förbifarten på A63 kommer att minska genomfartstrafiken i Selby. I projektet ingår en 100 meter lång svängbro över floden Ouse. Uppdraget omfattar även ytterligare sex broar, sex trafikplatser och 2,8 kilometer anslutningsvägar. Ca 100.000 träd kommer att planteras längs den nya vägen som en del av ett omfattande program för landskapsvård. Arbetena startas under juli månad för att vara avslutade under hösten 2003. Motorvägsprojektet är Skanskas andra i Storbritannien på två månader. I maj fick Skanska ett kontrakt värt 12 miljoner pund, ca 185 miljoner kronor. Uppdraget gäller en 5,6 km lång förbifart på A6 vid Leicester. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Andrew Geldard eller Cheryl Eaton, Skanska Construction press office, tel +44 1923 423833 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08 753 87 47