Sök

Skanska säljer fastigheter för 157 miljoner kronor med en vinst på 31 miljoner kronor

2003-12-22 09:03 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt två fastigheter, en i Polen och en i Norge. Zoliborz Plaza i Warszawa säljs för 111 miljoner med en vinst på 31 miljoner kronor. Köpare är ett privatägt irländskt fastighetsbolag.

   Pressrelease

 


2003-12-22

Skanska säljer fastigheter för 157 miljoner kronor med en vinst på 31 miljoner kronor

Skanska har sålt två fastigheter, en i Polen och en i Norge. Zoliborz Plaza i Warszawa säljs för 111 miljoner med en vinst på 31 miljoner kronor. Köpare är ett privatägt irländskt fastighetsbolag.

I Oslo säljes lagerfastigheten Ulvenveien 96-102. Försäljningspriset är 46 miljoner kronor. Denna försäljning ger ingen resultatpåverkan. Köparen är en lokal investerare.
 
Båda affärerna inkluderas i resultatet för det fjärde kvartalet 2003.

Zoliborz Plaza omfattar 5.200 kvm kontor med 125 garageplatser. Kontorsfastigheten som är fullt uthyrd färdigställdes av Skanska 2001. Största hyresgästerna är Skanska Polen och C.H. Beck. Skanska hyr cirka hälften av fastigheten och har tecknat ett åttaårigt hyresavtal på marknadsmässiga villkor.

Ulvenveien 96-102 är en fastighet för lager och distribution utanför centrala Oslo. Lagerfastigheten omfattar 10.000 kvm och har varit i Skanskas ägo sedan 2000.

Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Europa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 7,4 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 2,3 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Wirdenius, VD, Skanska Projektutveckling Europa, tel 070-553 80 62
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, 08-753 88 38