Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2003-05-06 18:06 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:
# Utdelningen för 2002 fastställdes till 2,00 kronor (föregående år 3,00 kronor) i enlighet med styrelsens förslag.
# Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.
# Till nya ledamöter av styrelsen valdes Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef, Jane F. Garvey, vice VD för APCO Worldwide och Ulrika Francke, VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.
# Stämman beslutade vidare att ge styrelsens ordförande mandat att sätta samman en nomineringskommitté för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma.
# Stämman godkände försäljningen av det amerikanska dotterbolaget Spectrum Skanska som är verksamt inom projektutveckling av bostäder i USA.

Press Release


2003-05-06

Rapport från Skanskas bolagsstämma

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

  • Utdelningen för 2002 fastställdes till 2,00 kronor (föregående år 3,00 kronor) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 maj 2003.

  • Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén. I samband med stämman lämnar Eliot R. Cutler och Per-Olof Eriksson Skanskas styrelse.

  • Till nya ledamöter av styrelsen valdes Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef, Jane F. Garvey, vice VD för APCO Worldwide och Ulrika Francke, VD för SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Ulrika Francke är också vice ordförande i FöreningsSparbankens styrelse.

  • Stämman beslutade vidare att ge styrelsens ordförande mandat att sätta samman en nomineringskommitté för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma. Kommittén ska utgöras av ordförande och fem representanter från bolagets största aktieägare. Representanterna får inte samtidigt ingå i Skanskas styrelse. Nomineringskommitténs sammansättning tillkännages i samband med Skanskas delårsrapport för det tredje kvartalet 2003.

  • Stämman godkände försäljningen av det amerikanska dotterbolaget Spectrum Skanska som är verksamt inom projektutveckling av bostäder i USA. Försäljningen sker till bokfört värde, ca 160 miljoner kronor, ca 20 miljoner dollar. Bolaget dekonsolideras fr.o.m 1 april 2003. Köpare är Spectrum Skanskas ledning. 

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 070-953 88 86
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 070-543 88 38