Sök

Skanska på Dow Jones Sustainability Indexes för hållbar utveckling

2004-09-07 09:05 CET
Pressmeddelande

Skanska rankas även i år som ett världsledande företag för hållbar utveckling. I årets version av Dow Jones Sustainability Indexes är Skanska ett av de företag som har bedömts uppfylla krav för företag som förenar uthållig lönsamhet med en långsiktigt hållbar utveckling.

   Pressrelease


2004-09-07

Skanska på Dow Jones Sustainability Indexes för hållbar utveckling

Skanska rankas även i år som ett världsledande företag för hållbar utveckling. I årets version av Dow Jones Sustainability Indexes är Skanska ett av de företag som har bedömts uppfylla krav för företag som förenar uthållig lönsamhet med en långsiktigt hållbar utveckling.

Skanska återfinns bland de 300 internationella företag som valts ut för 2004 års index. Ett fåtal svenska företag återfinns på indexet; förutom Skanska endast Industrivärden, Gambro, Ericsson, FöreningsSparbanken, H&M, SKF och Volvo.

Dow Jones Sustainability Group Indexes uppdateras årligen efter noggranna analyser av flera tusen bolag världen över. Vid bedömningen lägger Dow Jones stor vikt vid hur företagen lyckas integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i bolagets strategi. Under senare år har kraven utvidgats till att även omfatta policies och bolagsstyrning. Skanska har kontinuerligt återfunnits på Dow Jones Sustainability Indexes sedan 1999.

- Det är mycket hedrande att vi tillhör de utvalda globala företag som även bedöms uppfylla de nya utökade kraven, säger Axel Wenblad, direktör Sustainability, Skanska AB. Det är också en bekräftelse på att vår fokusering på värden som etik, miljö, kompetens och engagemang är riktig och framgångsrik.

En hållbar utveckling är en viktig del av Skanskas strategi och varumärke. I Skanskas uppförandekod (Code of Conduct) har principerna för hur bolagets verksamhet ska bedrivas när det gäller bl a affärsetik, miljö och arbetsmiljö slagits fast. En speciell vägledning har tagits fram för de anställda och utbildning i Code of Conduct genomförs i alla affärsenheter. Skanskas satsar också en förbättrad arbetsmiljö med sikte på att uppnå skadefria arbetsplatser. 

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Axel Wenblad, direktör Sustainability, Skanska AB,
tel 08-753 88 98
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
08-753 88 38

Se även www.sustainability-indexes.com