Sök

Amerikansk tunnelorder för USD 47 miljoner, ca 315 miljoner kronor, stoppas av budgetskäl

2010-11-02 08:25 CET
Pressmeddelande

Utbyggnaden av Palisades Tunnel som ingår i den nya förbindelsen Trans-Hudson Express Project (THE Project) mellan Manhattan, New York, och New Jersey har på kundens begäran tills vidare stoppats. Anledningen är att medel saknas i delstaten New Jerseys budget.

Skanskas andel av det återstående bygguppdraget uppgår till USD 47 miljoner, ca 315 miljoner kronor. Orderingången reduceras nu med motsvarande belopp i det fjärde kvartalet 2010. Kontraktet inkluderades ursprungligen i orderingången i det andra kvartalet 2010 och Skanska har sedan dess utfört cirka 10 procent av det kontrakterade uppdraget.

– Det är mycket ovanligt att vi tvingas stoppa ett pågående projekt. Anledningen är att delstaten New Jersey saknar budgetmedel för att genomföra projektet, säger Richard Cavallaro, VD Skanska USA Civil.