Sök

Skanska leder vattenkraftprojekt i Peru - Skanskas andel 580 miljoner kronor

1999-04-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och det statliga elbolaget EGECEN har kommit överens om att Skanska ska bygga det nya vattenkraftverket Yuncan i Peru.

PRESSINFORMATION 1999-04-12                             32/99

Skanska leder vattenkraftprojekt i Peru - Skanskas andel 580 miljoner kronor

Skanska och det statliga elbolaget EGECEN har kommit överens om att Skanska ska bygga det nya vattenkraftverket Yuncan i Peru.

Kontraktsumman är 970 miljoner kronor varav Skanskas del är ca 60 procent. Uppdraget har erhållits i internationell konkurrens och genomförs i ett konsortium med det lokala entreprenörsföretaget Cosapi SA samt det japanska byggföretaget Chizaki. Konsortiet leds av Skanska International Civil Engineering AB.

För finansieringen svarar det statliga japanska finansieringsinstitutet OECF.

Projektet består till större delen av underjordsarbeten, däribland en kraftstation med en effekt på 134 MW. Även drygt 20 km bergtunnlar som ska borras med två tunnelborr-maskiner, TBM, ingår.

Anläggningen blir ett s k strömningskraftverk som inte kräver fördämningar utan utnyttjar den naturliga fallhöjden i de två floderna Paucartambo och Huachon. De miljöpåverkande ingreppen minimeras därmed på samma sätt som vid Uri-kraftverket som Skanska färdig-ställde i norra Indien 1997. Yuncan-projektet genomförs på 1.800 - 2.400 meters höjd över havet i Andernas östra delar 330 km från huvudstaden Lima.

Arbetena inleds i juni. Byggtiden är 36 månader.

Skanska International Civil Engineering avslutar under 1999 2,5-miljardersprojektet Urrá i Colombia. Skanska bygger därutöver vattenkraftprojekt för ca 600 miljoner kronor i bl a Pakistan och Island. Inom kort startar även ett nytt 450 miljoners-projekt på Sri Lanka.

Skanska har under de senaste 25 åren genomfört en rad stora projekt i Latinamerika. Genom förvärvet av det argentinska byggföretaget SADE tidigare i år har koncernen ytterligare stärkt sin närvaro på kontinenten.

 

Stockholm 1999-04-12

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Bertil Johansson, region manager Latin America, Skanska International Civil Engineering,
tel 08 - 753 85 70
Hans Andersson, area manager Latin America, Skanska International Civil Engineering,
tel 08 - 753 97 13