Sök

Skanska startar gröna kontorsprojektet Tennet i Göteborg, investerar cirka 300 miljoner kronor

2011-01-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska startar nu den andra etappen av projektet Tennet på Gullbergsstrand i Göteborg. Kontorsfastigheten får en stark miljöprofil och byggs samman med den första etappen som färdigställdes 2001. Skanskas investering uppgår till cirka 300 miljoner kronor och inkluderas i det första kvartalet.

Projektet omfattar nybyggnation av 12 500 kvm kontor som väntas stå klar i slutet av 2012. Tillsammans med den befintliga kontorsbyggnaden omfattar huset totalt cirka 17 000 kvm uthyrbar yta. Därtill kommer bland annat 90 parkeringsplatser under mark.

Den nya etappen av Tennet kommer att miljöcertifieras på den högsta nivån, LEED Platinum, i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Projektet kommer också att uppfylla kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. För att göra huset miljöriktigt används allt från sedumväxter på taket som tar vara på regnvatten, bidrar till bättre luft och dessutom minskar den globala uppvärmningen, till ett avancerat och energieffektivt ventilationssystem.

– Förutom miljökvaliteterna i den nya etappen kommer även det befintliga kontorshuset att renoveras. Tekniken har tagit dramatiska steg vilket gör att huset behöver en rejäl modernisering för att ligga i framkant vad gäller miljö. Bara de senaste två åren har tekniken utvecklats så att det är betydligt lättare och billigare att renovera grönt idag, säger Micko Pettersson, VD för Skanska Fastigheter Göteborg.

Kontorshuset ligger i hjärtat av Gullbergsstrand vilket är ett eftertraktat geografiskt läge för företag i Göteborgsregionen med Centralstationen, Lilla Bommen och Nordstan på bekvämt promenadavstånd. Här finns även god tillgång till kollektivtrafik.

Diskussioner om hyreskontrakt förs med ett flertal företag som bland annat ser fördelarna med att flytta till lokaler med en bättre miljöprofil.

– Efterfrågan på nya och moderna kontorslokaler i Göteborgsområdet och framför allt i området runt Södra Älvstranden är stark. Tillsammans med den tydliga gröna profilen ser vi därför ett stort intresse för Tennet, säger Micko Pettersson.

Tennet får en stark miljöprofil även i materialvalen. Miljömärkta produkter kommer att användas i så hög grad som möjligt, exempelvis när det gäller färger, undertak och mattor. Elinstallationerna kommer att vara halogenfria vilket minskar användningen av PVC. Hyresgästerna kommer också att få kostnadsfri energirådgivning och tjänstecyklar.

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik, verksamhetslokaler och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

 

Contact: Mats Dynevik, Head of Leasing and Marketing
Telefon +46104484443