Sök

Skanska på Dow Jones Sustainability Indexes

2005-09-09 10:08 CET
Pressmeddelande

För sjunde året i rad rankas Skanska som ett världsledande företag för uthållig utveckling. Att Skanska återfinns på Dow Jones Sustainability Indexes innebär att bolaget bedöms förena uthållig lönsamhet med en långsiktigt hållbar utveckling.

   Pressrelease


2005-09-09

Skanska på Dow Jones Sustainability Indexes

För sjunde året i rad rankas Skanska som ett världsledande företag för uthållig utveckling. Att Skanska återfinns på Dow Jones Sustainability Indexes innebär att bolaget bedöms förena uthållig lönsamhet med en långsiktigt hållbar utveckling.

Listan upprättas årligen efter en analys av hur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter integreras i företagens strategi. Även policies och bolagsstyrning ingår i genomlysningen.

Skanska har kontinuerligt återfunnits på Dow Jones Sustainability Indexes världs- och europalistor sedan 1999. Även i år återfinns Skanska på båda dessa.

Dow Jones Sustainability Indexes 2005 omfattar en rad internationella företag. Bland svenska företag upptar listan förutom Skanska även Ericsson, FöreningsSparbanken, Gambro, H&M, SKF och Volvo.

Nyligen har även schweiziska Bank Sarasin tillkännagivit att Skanska efter en liknande analys bedöms vara ledande för en hållbar utveckling inom den globala byggsektorn.

- Det är mycket hedrande att bolagets hållbarhetsarbete uppmärksammas på det här viset. Vi lägger stor vikt vid att vår verksamhet genomförs på ett långsiktigt hållbart sätt. De oberoende analyserna ger oss ett kvitto på att vi lyckas förena högt ställda lönsamhetskrav med etik- och miljövärden på ett framgångsrikt sätt, säger Staffan Söderberg, hållbarhetschef, Skanska AB.

En hållbar utveckling är en viktig del av Skanskas strategi och varumärke. I Skanskas uppförandekod (Code of Conduct) har principerna för hur bolagets verksamhet ska bedrivas när det gäller
bl a affärsetik, miljö och arbetsmiljö slagits fast. Alla anställda har genomgått en utbildning i Code of Conduct.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Söderberg, hållbarhetschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 42
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, 08-753 88 99

Se även www.sustainability-indexes.com