Sök

Skanska bygger köpcentrum i Björneborg, Finland, för 960 miljoner kronor

2012-11-13 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal för att bygga Puuvilla Shopping Centre i Björneborg, Finland. Kunder är Renor Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Kontraktet är värt 110 miljoner euro, cirka 960 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland för fjärde kvartalet 2012.

Puuvilla Shopping Centre kommer att bli ett av de tio största köpcentrumen i Finland. Det kommer att finnas ungefär 43 000 kvadratmeter kommersiell yta för uthyrning. Målet är att energianvändningen ska ge låga utsläpp, och geoenergi används för att värma och kyla byggnaden. Byggnaden planeras få LEED-certifiering på Guld-nivån.

Arbetet kommer att påbörjas omedelbart och planeras vara klart under hösten 2014. Byggnadsarbetet kommer att sysselsätta upp till 300 personer.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2011 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 1 miljard euro, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 3 360 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.