Sök

Skanska och Aker samordnar avveckling av sina aktieinnehav i Scancem

1999-01-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Aker har kommit överens om att inleda en samordnad process avseende en avveckling av de två bolagens innehav av aktier i Scancem. Tillsammans äger Skanska och Aker aktier i Scancem motsvarande 90,8 procent av rösterna och 73,5 procent av kapitalet i bolaget. Bolagen kommer att verka för att också övriga aktieägare i Scancem erbjuds att till samma villkor avveckla sina aktier i bolaget.

PRESSINFORMATION 1999-01-18                             07/99

Skanska och Aker samordnar avveckling av sina aktieinnehav i Scancem

Skanska och Aker har kommit överens om att inleda en samordnad process avseende en avveckling av de två bolagens innehav av aktier i Scancem. Tillsammans äger Skanska och Aker aktier i Scancem motsvarande 90,8 procent av rösterna och 73,5 procent av kapitalet i bolaget. Bolagen kommer att verka för att också övriga aktieägare i Scancem erbjuds att till samma villkor avveckla sina aktier i bolaget.

Den planerade avvecklingen kommer att genomföras på sådant sätt att den står i överensstämmelse med Skanskas åtaganden gentemot EU-kommissionen, enligt det förlikningsförslag som godkändes av Kommissionen i november 1998.

 

Danderyd 1999-01-18

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Anders Nyrén, Finansdirektör, Skanska AB, tel.08-753 8800
Cecilia Schön, Informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 8799