Sök

Skanska bygger sjukhus i Florida för 608 miljoner kronor, USD 80 miljoner

2004-06-16 09:25 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt sjukhus som ska ersätta det existerande vid Homestead Hospital i Homestead, Florida. Kontraktet är värt 608 miljoner kronor, USD 80 miljoner, och inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2004. Kund är Baptist Health South Florida.

   Pressrelease


2004-06-16

Skanska bygger sjukhus i Florida för 608 miljoner kronor, USD 80 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt sjukhus som ska ersätta det existerande vid Homestead Hospital i Homestead, Florida. Kontraktet är värt 608 miljoner kronor, USD 80 miljoner, och inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2004. Kund är Baptist Health South Florida.

Den nya 28.500 kvm stora sjukhusbyggnaden får patientmottagning, operationssalar och 120 enskilda patientrum. Det nya sjukhusets akutmottagning blir tre gånger större än den nuvarande. 

Skanska USA Building inleder arbetet omgående. Projektet ska färdigställas under 2006 då det nya sjukhuset ska ersätta det befintliga från 1940. 

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i hela USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget, som ingår i Skanska-koncernen, är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 5.300 medarbetare. Skanska USA Buildings omsättning uppgick 2003 till 29 miljarder kronor, USD 3,7 miljarder.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, informationschef, Skanska USA Building,
tel +1 973 394 9100
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01