Sök

Skanska Safety Week – världens största satsning på arbetsmiljö

2013-05-13 08:30 CET
Pressmeddelande

Under en vecka kommer mer än en kvarts miljon människor runt om i världen involveras i hur säkerheten på arbetsplatsen kan förbättras. Skanska Safety Week är världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag.

Skanska Safety Week

Det är nionde året Skanska genomför Safety Week, som i år börjar måndagen den 13 maj. I år är temat: ”Agera och led inom säkerhet”. Det handlar om att ta nästa steg i att utveckla säkerhetskulturen på arbetsplatserna, alla har ett ansvar för sig själv och andra. 

– Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor. Alla har rätt att komma hem från jobbet oskadda. För att nå målet måste vi ta nästa steg. Säkerhet handlar inte bara om regler. Det handlar väldigt mycket om attityder och beteenden, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Skanska arbetar mycket metodiskt med att minska antalet olyckor på arbetsplatserna. Delmålet är att eliminera 3 av 4 arbetsplatsolyckor till 2015. För att förebygga olyckor följer Skanska även upp sådana incidenter som hade kunnat bli olyckor. De senaste sex åren har vi minskat antalet olyckor med mer än 50 procent.

Under Safety Week kommer det att genomföras tusentals aktiviteter på Skanskas arbetsplatser och kontor runt om i världen. De omfattar inte bara Skanskas 57 000 anställda utan även underleverantörer, samarbetspartners och kunder. Aktiviteterna är allt från seminarier och workshops i arbetsplatssäkerhet till utbildning i höghöjdsarbete, räddningsteknik, brandövningar och första hjälpen. För mer information: www.skanska.se/safetyweek