Sök

Omstämpling av Skanska-aktier

2009-04-29 12:01 CET
Pressmeddelande

Skanska har på begäran av en aktieägare genomfört omstämpling av 2.316.196 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier.