Sök

Skanska tar nya storjobb

1995-11-20 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tagit två stora anläggningsuppdrag för totalt 381 miljoner kronor. Käppala reningsverk ska byggas ut på Lidingö och i Karlstad bygger Skanska det nya flygfältet.

PRESSINFORMATION 1995-11-20                             52/95

Skanska tar nya storjobb

Skanska har tagit två stora anläggningsuppdrag för totalt 381 miljoner kronor. Käppala reningsverk ska byggas ut på Lidingö och i Karlstad bygger Skanska det nya flygfältet.

Skanska Stockholms uppdrag är ett av de största i Stockholms-området på senare år. Projektet gäller utbyggnaden av Käppala reningsverk på Lidingö. Ordern är på 266 miljoner kronor.

Käppalaverket byggs ut för högre kapacitet och för att möta höjda miljökrav. Kund är Käppalaförbundet. Ca 100 yrkesarbetare och 20 tjänstemän kommer att engageras vid projektet som startar i december 1995 för att avslutas i februari 1998.

Karlstads nya flygfält börjar byggas i december för att vara klart i september 1997. Skanska Mellansverige bygger bl a rullbana, taxibanor, uppställningsplattor, drifts- och terminalområde samt vägar. Ordern är på 115 miljoner kronor.

Danderyd 1995-11-20

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information angående Käppala reningsverk, kontakta: Jan Stattin, chef för Anläggning och Kraftverk inom Skanska Stockholm AB, telefon 08-753 87 36

För ytterligare information angående Karlstads flygfält, kontakta: Karl-Erik Gamnis, arbetschef Väg och Anläggning inom Skanska Mellansverige AB, telefon 054-14 98 92