Sök

Skanska får internationell utmärkelse för grönt ledarskap och satsning på LEED

2010-11-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska får utmärkelsen U.S. Green Building Council’s 2010 Leadership Award för bolagets vision, ledarskap och engagemang för att driva utvecklingen inom utformning och byggande av gröna projekt. Det är den oberoende miljöorganisationen The U.S. Green Building Council (USGBC) som årligen ger utmärkelsen till individer eller organisationer som aktivt verkar för grönt byggande. Skanska får utmärkelsen i kategorin Ledarskap i den privata sektorn.

– Skanska är ett förstklassigt exempel på ett företag med världsomspännande verksamhet som lyft upp ett framåtriktat miljöarbete i sin affärsmodell och med framgång driver dessa i sin internationella verksamhet. Genom ett stort antal LEED-certifierade eller LEED-registrerade projekt bidrar bolaget till att förvandla den byggda miljön, säger Rick Fedrizzi, VD och koncernchef för USGBC.

– Det är en ära för oss att få denna fina utmärkelse. Vi är stolta över att kunna bidra till den gröna utvecklingen. Vi är fast beslutna att fortsätta att ta grönt byggande till nya nivåer och öka antalet projekt som uppfyller kraven för LEED-certifiering i USA, Norden, Storbritannien och Europa, både när det gäller nybyggnad och renoveringar. Det är en god affär för såväl oss som för kunderna, för att inte tala om framtida generationer, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska. 

Skanska har genomfört en lång rad LEED-certifierade projekt och alla bolagets egna kommersiella utvecklingsprojekt ska uppnå minst LEED Gold-certifiering. Skanska initierar och utför även Gröna renoveringar vilket bl a bolagets USA-kontor i Empire State Building är ett exempel på. Skanska har globalt ca 500 medarbetare som är LEED-experter, s k LEED Accredited Professionals.

Skanska rankas på Fortune 500 som ett av världens ledande företag inom byggande och projektutveckling. Skanska är medlem av UN Global Compact, ett FN-initiativ för spridande av miljökunnande. Som medlem av World Business Council for Sustainable Development var Skanska med och utformade och signerade uppropet The Copenhagen Communiqué inför klimatkonferensen 2009. Skanska var 2000 det första globala byggbolaget att miljöcertifieras enligt ISO 14001. Skanska rankas sedan flera år som ett av de ledande gröna byggföretagen i USA och har i år också utnämnts till det grönaste företaget i Storbritannien.  

Utmärkelsen U.S. Green Building Council’s 2010 Leadership Award kommer att delas ut vid USGBC Greenbuild Conference i Chicago den 17-19 November.