Sök

Åtgärdsprogram för att minska uppsägningar

1997-11-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Som en följd av dagens begränsade arbetsuppgifter i tunnelprojektet vid Hallandsås kommer behovet av arbetskraft att minska. Det innebär att Skanska tvingas varsla om uppsägningar på grund av arbetsbrist.

PRESSINFORMATION 1997-11-06                             81/97

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT MINSKA UPPSÄGNINGAR

Som en följd av dagens begränsade arbetsuppgifter i tunnelprojektet vid Hallandsås kommer behovet av arbetskraft att minska. Det innebär att Skanska tvingas varsla om uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Totalt är cirka 170 personer anställda vid Hallandsåsprojektet.

För att uppsägningarna ska bli så få som möjligt sätter Skanska in ett åtgärdsprogram:

  • en intern arbetsförmedling har bildats som skall inventera rekryteringsbehovet inom hela koncernen och där det är möjligt förmedla nya arbetsuppgifter
  • i samarbete med arbetsförmedlingen i Båstad startas kompletteringsutbildningar t ex när det gäller att arbeta med lining
  • en kontaktman på arbetsplatsen vid Hallandsåsen har utsetts för att ge löpande information och service till de anställda
För att genomföra åtgärdsprogrammet har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från olika personalenheter inom Skanska.

Skanska har lämnat MBL-information till de fackliga organisationerna. Förhandlingar om neddragning av arbetsstyrkan kommer att inledas 18 november. Skånes Länsarbetsnämnd och arbetsförmedlingen i Båstad har informerats om dagsläget av Skanska.

- Vår målsättning är att hitta nya arbetsuppgifter inom koncernen för så många som möjligt av våra anställda så att uppsägningarna begränsas, säger Rune Kjellman, personaldirektör i Skanska.

 

Båstad den 6 november 1997

SKANSKA AB

Banverket