Sök

Skanska först med svenskt upplåningsprogram i kronor och euro

1999-03-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har genom Skanska Financial Services AB, med borgen av Skanska AB, träffat avtal med fem ledande banker på den svenska kapitalmarknaden om uppläggning av ett Medium Term Note (MTN) program om totalt 5 miljarder kronor. Programmet ger Skanska möjlighet att uppta lån i svenska kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och högst tio år.

PRESSINFORMATION 1999-03-17                             27/99

Skanska först med svenskt upplånings -program i kronor och euro

Skanska har genom Skanska Financial Services AB, med borgen av Skanska AB, träffat avtal med fem ledande banker på den svenska kapitalmarknaden om uppläggning av ett Medium Term Note (MTN) program om totalt 5 miljarder kronor. Programmet ger Skanska möjlighet att uppta lån i svenska kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och högst tio år.

I kraft av sin starka balansräkning och sin framskjutna position bland världens stora byggföretag kan Skanska använda sig av den växande finansieringsmarknad av publika företagsupplåningar som i Sverige också främst används av några andra stora börsbolag samt av statliga eller till staten knutna bolag. Upplåningen genom Skanskas program riktar sig i första hand till investerare i Norden, främst Sverige och Finland.

Skanska är det första bolag vars svenska MTN-program ger möjlighet till upplåning i både svenska kronor och i euro. Företaget är också det första inom den europeiska byggsektorn som etablerar denna typ av upplåningsprogram.

 

Danderyd 1999-03-17

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Nyrén, Finansdirektör, tel. 08 - 753 88 00
Anders Årling, Group Treasurer, tel. 08 - 753 88 78

 

Denna och tidigare pressinformation finns även på http://www.skanska.se