Sök

Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV

2000-01-03 12:54 CET
Pressmeddelande

Skanska Oy har tecknat avtal om förvärv av aktiemajoriteten i EMV Ltd. från Baltic Republics Fund, Hansa Investment Fund och ett antal privata investerare. Aktierna förvärvas per den 3 januari 2000 och därefter äger Skanska Oy 61,0 procent av aktierna i EMV Ltd.

PRESSINFORMATION 2000-01-03               02/00 Skanska förvärvar estniska byggbolaget EMV

Skanskas finska dotterbolag Skanska Oy expanderar och stärker sin position i Baltikum genom att förvärva aktiemajoriteten i det estniska börsnoterade byggbolaget EMV Ltd.

Skanska Oy har tecknat avtal om förvärv av aktiemajoriteten i EMV Ltd. från Baltic Republics Fund, Hansa Investment Fund och ett antal privata investerare. Aktierna förvärvas per den 3 januari 2000 och därefter äger Skanska Oy 61,0 procent av aktierna i EMV Ltd. Förvärvspriset är 30 estniska Kroons per aktie (motsvarar ca. 16 kronor) i samtliga transaktioner. Detta ger ett totalt förvärvspris på 86,7 miljoner estniska Kroons (ca. 47,4 miljoner kronor). Dessutom erbjuder Skanska Oy alla aktieägare i EMV att sälja sina aktier till Skanska Oy till samma pris per aktie.

Förvärvet kommer att påverka Skanska Oy:s resultat för 2000 positivt.

EMV Ltd. är ett av de ledande byggföretagen i Estland. I EMV:s byggtjänster ingår både husbyggnad och anläggning. EMV är verksamma i Estland, Litauen och Lettland och huvudkontoret ligger i Tallinn. EMV omsatte under 1998 drygt 778 miljoner estniska Kroons (ca. 425 miljoner kronor) och antalet anställda var 542.

Skanska har varit verksamma i Estland sedan 1994 och har sedan tidigare ett dotterbolag i Estland, Skanska Ehituse AS.

- Förvärvet ligger i linje med Skanskas tillväxtstrategi i Central- och Östeuropa. Genom förvärvet av EMV Ltd stärks Skanskas byggtjänster i Baltikum. Vi har arbetat framgångsrikt i Estland och nu förbättras våra möjligheter att erbjuda våra kunder byggtjänster, säger Eero Makkonen, VD Skanska Oy.

- Att Skanska Oy har blivit huvudägare i EMV Ltd. är ett tecken på en ny utvecklingsfas för EMV. Det skapar förutsättningen för att EMV ska bli ett betydande företag i hela Baltikum. EMV är redan väl etablerat i Estland och nu ökas våra möjligheter att leverera byggtjänster också i Lettland och Litauen, säger Jaanus Otsa, styrelseordförande för EMV Ltd.

Nyckeltal EMV 1998, Miljoner EEK (estniska Kroon)

Nettoomsättning:

778

(425 Mkr)

Rörelseresultat:

9,4

(5,1 Mkr)

Resultat efter finansnetto:

-1,9

(-1,0 Mkr)

Resultat efter skatt:

0

(0 Mkr)

Balansomslutning:

270,8

(148,1 Mkr)

Antal anställda:

542

 

Stockholm 2000-01-03

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Mauri Niemi, direktör, Skanska Oy, tel. +358 9 6152 2329

Jaanus Otsa, styrelseordförande, EMV Ltd, tel. +372 640 3300