Sök

Skanska startar Lustgården, Stockholms största gröna kontorsprojekt, investerar cirka 1,4 miljarder kronor

2010-12-09 07:45 CET
Pressmeddelande

Skanska startar första etappen av Lustgården på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten blir det största gröna kontorsprojektet i Norden och det mest miljöriktiga som Skanska hittills har utvecklat. Investeringen uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor och Skanska Sveriges bygguppdrag till cirka 1 miljard kronor som inkluderas i det fjärde kvartalet.

Etappen som nu startas omfattar cirka 35 000 kvm moderna kontorslokaler. En andra etapp om ytterligare 20 000 kvm kontor är redo att starta när efterfrågan medger. Satsningen är Skanskas enskilt största investering hittills i utveckling av nya kontor. I en tredje etapp planeras ca 170 nya bostäder. Totalt räknar Skanska med att investera cirka 2,5 miljarder kronor i projektet de närmaste åren.

– Nu är rätt tid att satsa på framtidens kontor i Stockholm. Det råder idag en brist på moderna, effektiva lokaler med stora sammanhängande ytor. Lustgården får dessutom en mycket tydlig miljöprofil och starkt kommunikationsläge. Vi har redan noterat ett stort intresse på hyresmarknaden för det här projektet, säger Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden.

Nya Lustgården blir en naturlig fortsättning på Lindhagensgatans utveckling till Stockholms ”huvudkontorsboulevard”. Det är framförallt det mycket goda kommunikationsläget med närhet till Essingeleden och tunnelbanan som gör området attraktivt. De senaste dryga tio åren har ett stort antal företag flyttat sina huvudkontor till detta område. Securitas, Lantmännen och Fazer är några exempel och Skanska har här utvecklat nya huvudkontor för Electrolux, SL, mobiloperatören 3, Skandia och Visma. Totalt har Skanska investerat cirka 10 miljarder kronor under drygt tio år i nya kontorsfastigheter och nya bostadshus i området.

Lustgården kommer att få en tydlig miljöprofil och fastigheten blir det mest miljöriktiga kontorshuset som Skanska hittills har utvecklat i Stockholm.

De nya kontoren kommer att genomsyras av miljöhänsyn – såväl vad gäller inneklimat som materialval och energieffektivitet. Fastigheten blir först i Stockholm att miljöklassas på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och även enligt Bygga Bo-dialogen.

Energianvändningen kommer att bli minst 50 procent lägre än gällande normer. Särskild vikt läggs vid att minska fastighetens påverkan på klimatet via koldioxidutsläpp, bland annat kommer en ny energieffektiv patentsökt lösning för att kyla byggnaden att användas. Byggnaden kommer att klimatdeklareras men stor vikt läggs även vid materialval samt att skapa en effektiv och samtidigt hälsosam inomhusmiljö. Stort fokus kommer att läggas på att skapa en god ljudmiljö.

Rivningen av det befintliga kvarteret mellan Lindhagensgatan, Essingeleden och Warfvinges väg är i full gång. Bygget inleds när rivningen är slutförd och nödvändiga bygglov har erhållits. Huset byggdes för ca 30 år sedan, men är redan omodernt med sina små sammanhängande ytor, brist på ljusinsläpp och hög energiförbrukning. Miljöambitionerna är höga även under rivningen och målsättningen är att 95 procent av materialet skall återanvändas eller återvinnas.

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Contact: Jan Odelstam, Business Unit President
Telefon +46104481525

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851