Sök

Skanska bygger bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för 399 miljoner kronor

2013-02-15 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga Sahlgrenska Sjukhusets bild- och interventionscentrum. Uppdraget består av nybyggnad samt ombyggnadsarbeten på en yta motsvarande totalt 22 000 kvadratmeter. Värdet på uppdraget uppgår till 399 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för första kvartalet 2013.

Bild- och interventionscentrum kommer att innehålla funktioner och medicinska verksamheter som använder avancerade metoder för bilddiagnostik och behandling.

Skanska har sedan 2011 varit verksamt med bland annat schaktning, grundläggning och stomarbeten vid sjukhuset. Det aktuella bygguppdraget utgör etapp två av tre i utvecklingen av sjukhuset. Uppdraget avser stomkomplettering och installationsarbeten samt anslutning till intilliggande byggnad.

Arbetet inleds i början av nästa år och beräknas vara färdigt i slutet av 2015.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.