Sök

Skanska får ny order på Södra Länken i Stockholm för 452 miljoner kronor

1999-07-09 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga ytterligare en etapp på Södra Länken. Ordern är värd 452 miljoner kronor. Kund är Vägverket Region Stockholm.

Pressinformation 1999-07-09                                  61/99

Skanska får ny order på Södra Länken i Stockholm för 452 miljoner kronor

Skanska har fått i uppdrag att bygga ytterligare en etapp på Södra Länken. Ordern är värd 452 miljoner kronor. Kund är Vägverket Region Stockholm.

Uppdraget omfattar förutom en ombyggnad och sänkning av ca 1.500 meter av Nynäsvägen även ramper för anslutningen till Södra Länkens bergtunnlar vid Globen-området. I projektet ingår stödmurar, betongtunnlar, en planskild cirkulationsplats och överdäckning för gångtrafik.

- Vi är delaktiga i ett stort antal projekt för att förbättra infrastruktur och kommunikationer i Stockholmsområdet. Vi är stolta över att på nytt få förtroendet. Detta är vårt tredje projekt på utbyggnaden av Södra Länken, där vi nu genomför uppdrag för totalt 1,1 miljarder kronor, säger Sten-Åke Torefeldt, chef för Division Berg och Bro.

Byggarbetena inleds i höst för att avslutas sommaren 2004.

Omfattande trafikomläggningar kommer att krävas för att möjliggöra att Nynäsvägen kan hållas öppen med sex filer under hela byggtiden. Nynäsvägen trafikeras dagligen av ca 90.000 fordon. För att minimera störningar i trafiken utförs arbetena etappvis.

Huvuddelen av projektet genomförs som en totalentreprenad där Skanska bidrar med lösningar och konstruktioner, främst när det gäller geoteknik och betongarbeten. Vägbyggnadsdelarna genomförs som en utförandeentreprenad.

Uppdraget utförs i samverkan mellan Division Berg och Bro samt Division Väg inom Skanska Sverige. Skanska Teknik medverkar med konstruktionslösningar.

 

Stockholm 1999-07-09

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Olsson, avdelningschef, Skanska Berg och Bro, tel. 08 - 753 83 86
Sten-Åke Torefeldt, chef för Division Berg och Bro, tel. 08 - 753 84 72 .

Illustration över "nya" Nynäsvägen finns att hämta på www.sodralanken.nu (PressInfo).