Sök

Finansieringen klar för offentlig-privat motorväg i Finland- Skanskas byggkontrakt värt 1,5 miljarder kronor

2005-10-27 13:36 CET
Pressmeddelande

Ett Skanska-lett konsortium har tecknat avtal för finansiering, byggande och drift av ett motorvägsprojekt på E18 i Finland som genomförs i offentlig-privat samverkan.

   Pressrelease

2005-10-27

 

Finansieringen klar för offentlig-privat motorväg i Finland- Skanskas byggkontrakt värt 1,5 miljarder kronor

Ett Skanska-lett konsortium har tecknat avtal för finansiering, byggande och drift av ett motorvägsprojekt på E18 i Finland som genomförs i offentlig-privat samverkan. Detta innebär att Skanska:

- tecknar ett byggkontrakt som uppgår till EUR 164 miljoner, ca 1.515 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2005;
- tecknar ett 21-årigt drift- och underhållskontrakt som totalt uppgår till ca EUR 36 miljoner, 330 miljoner kronor, vilket successivt kommer att inkluderas i orderingången med början 2008;
- medverkar med en investering på EUR 12 miljoner, ca 110 miljoner kronor, i ägarkonsortiet Tieyhtiö Ykköstie;
- är 41-procentig delägare i Tieyhtiö Ykköstie som äger projektet och får ersättning under den 21-åriga kontraktsperioden baserat på tillgänglighet, kvalitet och trafiksäkerhet.

Projektet avser den ca 51 km långa sträckan Muurla-Lojo på E 18 mellan Helsingfors och Åbo. Projektet genomförs i offentlig-privat samverkan, OPS, vilket innebär att Skanska-konsortiet är ansvarigt för att finansiera, designa, bygga och driva vägen under avtalsperioden som är 21 år räknat från det att vägen öppnas för trafik i november 2008. Byggarbetet på plats har inletts.

Den finska vägmyndigheten Finnra har givit bolaget Tieyhtiö Ykköstie ("Vägbolaget Riksettan") ansvaret för projektet. Skanska Infrastructure Development (tidigare Skanska BOT) har en 41-procentig ägarandel i Tieyhtiö Ykköstie. Brittiska Laing Roads Ltd, och finska Lemminkäinen Oy har resterande andelar.

Skanska Finland och Lemminkäinens dotterbolag Lemcon ska utföra bygguppdraget som totalt uppgår till 299 miljoner euro, varav Skanska har 55 procent. Skanska Finland och Lemcon ska även utföra drift- och underhållsuppdraget totalt värt totalt ca EUR 65 miljoner, varav Skanskas andel är 55 procent.

Projektet som är den sista utbyggnadsetappen på sträckan Åbo-Helsingfors omfattar 51 km på E 18. I projektet ingår 76 broar, åtta trafikplatser och ca fem km dubbla tunnlar.

Skanska Infrastructure Development är genom Nelostie Oy sedan 1997 delägare i Finlands första projekt i offentlig-privat samverkan, motorvägen mellan Helsingfors och Lahtis. Skanska byggde vägen och har nu även det fortsatta drift- och underhållsansvaret.

_______________________________________________:

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Lundberg, vice VD, Skanska Infrastructure Development, tel 070 564 28 89
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99