Sök

Skanska avyttrar Midlothian Schools i Edinburgh, Skottland för cirka 30 miljoner kronor

2012-01-02 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt sin andel på 50 procent i det så kallade PPP-projektet (Private Public Partnership) Midlothian Schools för cirka 30 miljoner kronor till medinvesteraren Barclays Integrated Infrastructure Fund. Transaktionen bokas i fjärde kvartalet 2011.

Projektet har resulterat i åtta nya skolor på sju platser runt Edinburgh, alla byggda av Skanskas brittiska byggverksamhet. Skolorna har varit öppna i mer än tre år. Skanska Facilities kommer även fortsättningsvis ansvara för underhållet av fastigheterna.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.