Sök

Skanska får ny styrelseordförande

2002-03-11 15:03 CET
Pressmeddelande

Skanska AB:s nuvarande styrelseordförande, Bo Rydin, har meddelat nomineringskommittén att han undanber sig omval vid årets bolagsstämma i april 2002.
Nomineringskommittén har informerat Skanska AB att kommittén kommer att föreslå omval av de övriga styrelseledamöterna Claes Björk, Eliot R. Cutler, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson samt nyval av Anders Nyrén, vd för AB Industrivärden.
Skanska AB:s styrelse har meddelat sin avsikt att utse Sverker Martin-Löf till ny styrelseordförande.

   Press Release


2002-03-11

 


Skanska får ny styrelseordförande

Skanska AB:s nuvarande styrelseordförande, Bo Rydin, har meddelat nomineringskommittén att han undanber sig omval vid årets bolagsstämma i april 2002.

Nomineringskommittén har informerat Skanska AB att kommittén kommer att föreslå omval av de övriga styrelseledamöterna Claes Björk, Eliot R. Cutler, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson samt nyval av Anders Nyrén, vd för AB Industrivärden.

Skanska AB:s styrelse har meddelat sin avsikt att utse Sverker Martin-Löf till ny styrelseordförande.

Nomineringskommittén, har bestått av Bo Rydin, styrelseordförande i Skanska AB och AB Industrivärden, Anders Ek, chef för Robur Kapitalförvaltning, Per Ludvigsson, vd i Inter Ikea Investment AB, Mats Guldbrand, aktiechef AMF Pension samt Curt Källströmer, bankdirektör och chef för ordförandekansliet i Handelsbanken.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
Tel 08-753 87 47