Sök

Skanska bygger motorväg i Storbritannien för cirka 1,3 miljarder kronor

2013-12-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har skrivit kontrakt med brittiska Highways Agency om byggen för att förbättra trafikplats 19 på motorväg M1, en viktig knutpunkt i Storbritannien. Kontraktet är värt omkring GBP 129 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det fjärde kvartalet 2013.

Arbetet omfattar byggen för att underlätta trafikflödena vid knutpunkterna för M1, M6 och A14. Det kommer också att innebära förbättringsarbeten av tre lokala vägar. Projektet kommer att medföra ökad säkerhet och mer tillförlitliga resvägar.

Arbetet påbörjas i januari 2014 och beräknas vara klart i slutet av 2016 eller början av 2017.

Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till omkring 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).