Sök

Skanska bygger tunnelpassagen Bermondsey Dive Under i Storbritannien, för upp till 640 miljoner kronor

2012-05-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har vunnit kontrakt för upp till GBP 60 miljoner, cirka 640 miljoner kronor, för byggandet av tunnelpassagen Bermondsey Dive Under i Storbritannien. Kunden är Network Rail Infrastructure, och kontrakten kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet.

Projektet ingår i utvecklingsprogrammet för Thameslink. Skanskas avtal omfattar bland annat att ansvara för konstruktion och tillverkning av Bermondsey Dive Under och tillhörande förstärkningsarbeten. Så långt som möjligt kommer man att återanvända befintliga konstruktioner för att minimera störningar och minska avfallet.

De förberedande arbetena påbörjas inom kort, och huvuddelen av byggarbeten planeras starta under 2014. Projektet beräknas vara klart våren 2017.

Skanska UK med cirka 4 200 medarbetare hade 2011 intäkter som uppgick till 12,7 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.