Sök

EU godkänner förvärv av aktier i Scancem

1999-07-13 00:00 CET
Pressmeddelande

EUs konkurrensmyndighet har godkänt Heidelberger Zements köp av Skanskas och Aker RGIs aktier i Scancem. Godkännandet undanröjer alla hinder avseende köpets genomförande. Affären förväntas att genomföras i slutet av juli.

PRESSINFORMATION 1999-07-13                           64/99

EU godkänner förvärv av aktier i Scancem

EUs konkurrensmyndighet har godkänt Heidelberger Zements köp av Skanskas och Aker RGIs aktier i Scancem. Godkännandet undanröjer alla hinder avseende köpets genomförande. Affären förväntas att genomföras i slutet av juli.

 

Stockholm 1999-07-13

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation