Sök

Samtliga blodprover analyserade

1998-05-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Samtliga 231 blodprover som togs i oktober 1997 på anställda vid tunnelbygget i Hallandsås är nu analyserade. Blodproverna ger svar på hur mycket de anställda har exponerats för akrylamid.

PRESSINFORMATION 1998-05-19                             39/98

SAMTLIGA BLODPROVER ANALYSERADE

Samtliga 231 blodprover som togs i oktober 1997 på anställda vid tunnelbygget i Hallandsås är nu analyserade. Blodproverna ger svar på hur mycket de anställda har exponerats för akrylamid.

Hemoglobinadduktvärdena, måttet på exponeringen för akrylamid, fördelas på ungefär samma sätt som resultatet från de första analyserna, som redovisades i november 1997. Värdena ligger mellan 0,02 och 4,3 nmol/gram hemoglobin förutom ett värde som ligger på cirka 17.

- Personen med det högsta adduktvärdet har haft arbetsuppgifter som medfört en hög exponering för Rhoca Gil. Han har dock inte utvecklat andra eller värre hälsobesvär än de andra tunnelarbetarna, säger Lars Hagmar, professor vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund.

- Totalt 38 personer har ett adduktvärde över 1,0. Det är den provisoriska gräns där man anser att det finns en risk för att nervpåverkan kan uppträda, säger Lars Hagmar.

För att bekräfta teorin att adduktvärdena minskar med tiden har upprepade blodprover tagits på ett antal personer.

- Av de resultat vi fått fram hittills stämmer teorin att adduktvärdena förväntas vara nere på normalvärden efter fyra månader, säger Lars Hagmar.

Sedan april pågår även läkarundersökningar av de 50 personer, som i höstas genomgick neurofysiologisk undersökning vid Universitetssjukhuset i Malmö (MAS). Vid dessa uppföljningsundersökningar görs även en bedömning av eventuella arbetsskador orsakade av injekteringsmedlet Rhoca Gil.

- Resultatet av dessa undersökningar beräknas vara färdigställt efter sommaren, säger Lars Hagmar.

- Det är positivt för alla i projektet att vi snart har resultatet av läkarundersökningarna klara och därmed kan dra slutsatser av det inträffade, säger Skanskas projektchef Jan Stattin.

 

Båstad 1998-05-19

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För ytterligare information kontakta: professor Lars Hagmar, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, tel: 046-17 31 85, Jan Stattin, projektchef Skanska, tel: 0431-782 01 eller informationschef Skanska Sverige Lisa Lindh, tel: 040-14 41 41.