Sök

Skanska reparerar broar i New York, USA, för cirka 480 miljoner kronor

2015-01-16 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Transportdepartmentet i New York City, USA, om att återställa elektriska och mekaniska system på tolv rörliga broar som skadades under orkanen Sandy 2012. Kontraktet är värt cirka USD 70 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Arbetet med broarna omfattar upprustning av de mekaniska och elektriska systemen, byte av undervattenskablar, installation av tillfälliga enheter för att driva broklaffarna medan de mekaniska och elektriska systemen repareras, samt att sköta drift och underhåll av broarna under byggperioden.

Byggarbetena har påbörjats och beräknas vara avslutade i december 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.