Sök

Skanska bygger och renoverar veterinärmedicinsk anläggning på universitetscampus i Texas, USA, för cirka 605 miljoner kronor

2014-06-27 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Texas A&M University (TAMU) om att bygga ny anläggning för veterinärmedicin och biomedicin samt att slutföra renovering och tillbyggnad av det befintliga smådjurssjukhuset vid universitetets campus i College Station, Texas, USA. Kontraktet är värt USD 93 M, cirka 605 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2014.

TAMU Texas

Den 28 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer bland annat att rymma toppmoderna klassrum, lärosalar, forskningslokaler och ett kafé. Den nya anläggningen kommer, tillsammans med utbyggnaden av smådjurssjukhuset, skapa möjligheter för innovationer inom undervisning och ge utrymme åt över 500 studenter.

Byggarbetena startar i juni 2014 och ska vara klara i april 2016. Invigningen planeras i samband firandet av universitetets veterinärmedicinska hundraårsjubileum. 

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.