Sök

Skanska bygger ut naturgasanläggning i Rio de Janeiro, Brasilien, för cirka 1,7 miljarder kronor

2012-04-03 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått kontrakt på konstruktion, upphandling och utförande för att utöka kapaciteten med 25 procent i Cabíunas Terminal (TECAB), en naturgasanläggning för behandling och komprimering i Rio de Janeiro, Brasilien. Kontraktet är ett joint venture-avtal med två lokala företag. Totalt uppgår kontraktet till BRL 1,3 miljarder, cirka 5,2 miljarder kronor, av vilka Skanskas andel är 33 procent, vilket motsvarar BRL 450 M, cirka 1,7 miljarder kronor. Ordern kommer att inkluderas i orderingången för första kvartalet 2012. Kunden är Petrobras, en av världens ledande olje- och gasbolag och en av Skanskas återkommande kunder.

Skanska kommer att leda konsortiet som ansvarar för uppförande av anläggningarna, inklusive anläggningsarbete och elektromekaniska installationer. Kontraktet omfattar även upphandling av utrustning och material. Skanska kommer också att ge tekniskt stöd vid driftsättning och i startfaserna av de olika enheterna i den nya anläggningen.
Projektet ska öka kapaciteten i Cabíunas Terminal (TECAB) med mer än 5 miljoner kubikmeter per dag, med hjälp av sju nya processenheter. En annan fördel är att det kommer att gå att dra nytta av den naturgas som produceras vid så kallade ”Pre-Salt” olje- och gasfält som utforskas av Petrobras.
Arbetet startar omgående och projektet beräknas vara avslutat under det fjärde kvartalet 2014. Omkring 3 000 personer kommer att vara inblandade när projektet är som mest aktivt.
Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med cirka 11 000 medarbetare hade 2011 intäkter på cirka 6,0 miljarder kronor.