Sök

Skanska förvärvar Göinge Mekaniska

1997-07-02 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Stålteknik har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i Göinge Mekaniska AB. Säljare är de nuvarande ägarna Per och Bo Carlsson.

PRESSINFORMATION 1997-07-02                             50/97

SKANSKA FÖRVÄRVAR GÖINGE MEKANISKA

Skanska Stålteknik har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i Göinge Mekaniska AB. Säljare är de nuvarande ägarna Per och Bo Carlsson.

Genom förvärvet breddar Skanska Stålteknik ytterligare sin kompetens inom stålbyggnadsområdet och ökar därigenom möjligheterna att möta marknadens krav på kunnande och kompetens vilket innebär att allt större del av byggprocessen kommer att utföras av specialistföretag.

Göinge Mekaniska har specialiserat sig på kompletta överbyggnader till hallar för industri- sport- och affärsändamål för vilka man utvecklat ett eget koncept med industriell byggteknik. Företaget är marknadsledande i Sverige. Verksamheten bedrivs i form av entreprenader över hela landet samt export till Tyskland, Ryssland och Norge. Företagets huvudkontor ligger i Hässleholm. Antalet an-ställda är 45 personer och omsättningen för 1997 beräknas till 90 miljoner kronor.

Göinge Mekaniska kommer att organiseras som ett självständigt dotterbolag till Skanska Stålteknik som i sin tur är ett dotterbolag till Skanska AB, affärsområde Industri. De nuvarande ägarna, Per och Bo Carlsson, kommer att kvarstå i bolaget som VD respektive marknadschef.

Skanska Stålteknik är verksamt inom stålkonstruktioner för husbyggnader och anläggningar samt glasfasader. Företaget med säte i Kalmar har 220 anställda och omsätter drygt 300 miljoner kronor.

Danderyd den 2 juli 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

 

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se