Sök

Beslut vid extra bolagsstämma i Skanska AB

1997-08-04 00:00 CET
Pressmeddelande

Vid dagens extra bolagsstämma i Skanska AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag att nedsättningen av aktiekapitalet i Skanska AB ska uppgå till 124.288.140 kronor, motsvarande 34.330 inlösta aktier av serie A och 12.394.484 av serie B. Om minskningen av aktiekapitalet återställs kan utbetalning av inlösenbeloppet förenklas. Därför beslutade bolagsstämman vidare att höja Skanska-aktiens nominella belopp från 10 kronor till 12 kronor samt att genomföra av inlösenerbjudandet föranledda ändringar av bolagsordningen.

PRESSINFORMATION 1997-08-04                             56/97

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SKANSKA AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Skanska AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag att nedsättningen av aktiekapitalet i Skanska AB ska uppgå till 124.288.140 kronor, motsvarande 34.330 inlösta aktier av serie A och 12.394.484 av serie B. Om minskningen av aktiekapitalet återställs kan utbetalning av inlösenbeloppet förenklas. Därför beslutade bolagsstämman vidare att höja Skanska-aktiens nominella belopp från 10 kronor till 12 kronor samt att genomföra av inlösenerbjudandet föranledda ändringar av bolagsordningen.

Under förutsättning av att PRV registrerar ovan angivna beslut senast den 15 augusti 1997 beräknas likvid utbetalas till de som lämnat in aktier för inlösen omkring den 27 augusti 1997.

Sammantaget innebär detta att Skanska kommer att lösa in aktier till ett belopp av 4.971.525.600 kronor. Antalet aktier i Skanska AB kommer efter avslutat inlösenförfarande och riktad nyemission att uppgå till 113.854.968, fördelat på 9.102.530 aktier av serie A och 104.752.438 aktier av serie B.

 

Danderyd den 4 augusti 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information