Sök

Skanskas resultat visar stark tillväxt och kraftig resultatökning

1999-11-04 11:51 CET
Pressmeddelande

Skanskas resultat för årets första nio månader präglas av stark tillväxt och kraftig resultatökning. Resultat efter finansnetto ökade till 5 622 Mkr (4 042) och rörelseresultat ökade till 5 611 Mkr (3 523). Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 2,5% (1,7). Kärnrörelsen förbättrades kraftigt - orderingången ökade med 11 procent till 65 062 Mkr (58 564) och nettoomsättningen ökade med 34 procent till 56 839 Mkr (42 396).
”Vi har en stark omsättningstillväxt samtidigt som resultatutvecklingen i den löpande verksamheten är mycket god”, säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens niomånadersrapport.
”För resten av året räknar vi med fortsatt positiv resultatutveckling i rörelsen i linje med utfallet under de första nio månaderna”, sade Claes Björk.

PRESSINFORMATION 1999-11-04                           92/99

SKANSKA - NIOMÅNADERSRAPPORT 1999

STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIG RESULTATÖKNING

 • Orderingången ökade med 11 procent till 65 062 Mkr (58 564)
 • Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 56 839 Mkr (42 396)
 • Rörelseresultat ökade till 5 611 Mkr (3 523)
 • Resultat efter finansnetto ökade till 5 622 Mkr (4 042)
 • Bruttoresultat i rörelsen närmare fördubblades till 1 517 Mkr (835)
 • Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 2,5% (1,7)
 • Nettoinvesteringar i projektutveckling ökade till 2 066 Mkr (-479)

  "Vi har en stark omsättningstillväxt samtidigt som resultatutvecklingen i den löpande verksamheten är mycket god", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till koncernens niomånadersrapport.

  "Vår byggverksamhet visar inte bara stark tillväxt utan även förbättrade rörelsemarginaler. Sammantaget ger detta förstås en mycket god effekt på vår vinstgeneringsförmåga.

  Projektutvecklingen, liksom fastighetsverksamheten, stimuleras alltjämt av stark efterfrågan på bostäder, kontor och affärslokaler. Det bokförda värdet på våra pågående projekt avseende kontor och affärslokaler beräknas efter färdigställande uppgå till sammanlagt drygt 3 miljarder kronor och med en förväntad direktavkastning på 11 procent bör här finnas betydande övervärden att realisera över tiden.

  Vår affärsidé är ju att fortlöpande realisera de värden som skapas i projekten, men försäljningarnas omfattning varierar från en period till en annan. Hittills i år har försäljningen av färdigutvecklade projekt legat under föregående års nivå, men i den för närvarande starka marknaden bör finnas förutsättningar för att genomföra ytterligare affärer.

  För resten av året räknar vi med fortsatt positiv resultatutveckling i rörelsen i linje med utfallet under de första nio månaderna".

   

  Stockholm den 4 november 1999

  Skanska AB
  Koncernstab Kommunikation

   


  För ytterligare information, kontakta:
  Staffan Schéle, Investor Relations        Tel 08-753 82 72
  Erik von Hofsten, Investor Relations    Tel 08-753 86 82

   

  Bifogad: Skanskas niomånadersrapport för perioden januari-september 1999