Sök

Skanskas sjunde kraftverkskontrakt i New York - värt 1,4 miljarder kronor, USD 150 miljoner

2002-10-02 10:25 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått det sjunde kraftverksprojektet i New York sedan år 2000. Det nya kontraktet är värt ca 1,4 miljarder kronor, ca USD 150 miljoner. Kund är Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Edison). Kontraktet har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

Press Release

 


2002-10-02


Skanskas sjunde kraftverkskontrakt i New York - värt 1,4 miljarder kronor, USD 150 miljoner

Skanska har fått det sjunde kraftverksprojektet i New York sedan år 2000. Det nya kontraktet är värt ca 1,4 miljarder kronor, ca USD 150 miljoner. Kund är Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Edison). Kontraktet har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

Skanskas kontrakt gäller East River Repowering Project (ERRP) som innebär en utbyggnad av Con Edisons befintliga kraft- och fjärrvärmeverk East River Generating Station på östra Manhattan i New York City. 

Skanska USA Civils enhet Slattery Skanska utför uppdraget som omfattar upphandling och installation av all utrustning för utbyggnaden av kraft- och värmeverket. Slattery Skanska utför såväl bygg - och anläggningsarbeten som mekaniska och elektriska installationer av två gasturbiner och två ångturbiner. I projektet ingår också montage av ca 24.000 meter rörledningar. Projektteamet ansvarar även för installationen av fjärrvärmeverkets återvinningspanna. Utbyggnaden ska resultera i att kapaciteten ökar med 360 MW.

Förberedelsearbetet har inletts och bygg- och installationsarbetet ska vara avslutat i maj 2004. Projektet är logistiskt krävande, dels p.g.a att bygget sker i stadsmiljö, dels p.g.a att de nya generatorerna ska installeras i den befintliga anläggningen som kommer att vara i drift under hela byggtiden. De största komponenterna till den nya utrustningen måste lyftas in med kran genom en öppning i taket och över den intensiva trafiken på intilliggande motorvägen FDR Drive. 

Slattery Skanska har byggt ut kraftverk i New York på totalt 1.500 MW, inklusive det nu aktuella projektet. Det totala värdet av Skanskas kraftprojekt i New York sedan 2000 uppgår till USD 645 million, ca 6 miljarder kronor.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
+1 718 767 26 00

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, 08-753 88 38