Sök

Skanska säljer ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor

2014-12-19 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor, vilket inkluderas i resultatet för Skanska Commercial Development Nordic för fjärde kvartalet. Köpare till fastigheten är GBG Office 1 AB, ett bolag bildat av Pareto Project Finance. Tillträde sker under december 2014.

ÅF-huset

Kontorsfastigheten är belägen i anslutning till E6/E20 i Kallebäck och omfattar cirka 15 000 kvadratmeter med ankarhyresgästen ÅF samt Cygate, Sappa, Immunicum och restaurangen AWC. Tomtmarken förvärvades under första kvartalet 2011 och ÅF-Huset färdigställdes under första kvartalet 2014.

Det 16 våningar höga landmärket i stadens södra entré är ytterligare ett led i Skanskas gröna resa. Huset är certifierat på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

– Vi ser väldigt positivt på försäljningen av ÅF-Huset till Pareto. Fastigheten utgör första etappen av fyra i kvarteret Tändstickan där vi strävar efter att skapa ett trivsamt och modernt blandstadskvarter med bostäder, kontor och butiker, där ett samspel mellan stadens invånare kan ske oavsett tid på dygnet, säger Micko Pettersson, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.

– Vi är mycket nöjda med affären och ser fram emot fler transaktioner på den svenska marknaden som är strategiskt viktig för oss och våra investerare. Vi söker kontinuerligt efter nya projekt som passar vår modell och som ett led i detta har vi under våren öppnat upp ett lokalt kontor i Stockholm med ambitionen om att göra många fler affärer i Sverige, säger Stefan Gattberg på Pareto Project Finance.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Contact: Ida Granqvist, IP Manager CDN
Telefon +46104481317