Sök

Skanska allergianpassar lägenheter

1998-08-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Bostäder inför allergipaket som tillval till lägenheter. Allergipaketen är speciellt anpassade efter olika allergityper och är utvecklade i samråd med ledande experter inom allergi, hälsa och inomhusklimat samt Astma- och Allergiförbundet. - Astma och allergi är vår största folksjukdom, säger Håkan Nordgren, barnallergi-läkare på Huddinge Sjukhus i Stockholm.

KONCERNINFORMATION 1998-08-11

Skanska allergianpassar lägenheter

Skanska Bostäder inför allergipaket som tillval till lägenheter. Allergipaketen är speciellt anpassade efter olika allergityper och är utvecklade i samråd med ledande experter inom allergi, hälsa och inomhusklimat samt Astma- och Allergiförbundet. - Astma och allergi är vår största folksjukdom, säger Håkan Nordgren, barnallergi-läkare på Huddinge Sjukhus i Stockholm.

- Allergier är så individuella att en allmänt allergianpassad lägenhet sällan är tillräckligt. Därför har Skanska, i samarbete med en expertgrupp, utvecklat specialanpassade allergipaket som tillval, säger Bengt Wånggren, miljöchef för Skanska Bostäder.

Mer än tre miljoner svenskar har eller har haft någon form av allergi. I vissa fall spelar det ingen roll att bostäderna redan har en bra inomhusmiljö. För en allergisk eller överkänslig person kan det ändå vara otillräcklig.

Fyra allergipaket finns utvecklade. De är anpassade för kontakt-, damm-, pollen- och födoämnesallergi. Innehållet i paketen beskrivs i medföljande faktablad. Fler paket, för elöverkänslighet och överkänslighet mot byggmaterial, är under utveckling. Paketens utformning har skett i samråd med en expertgrupp inom allergi, hälsa och inomhusklimat samt Astma- och Allergiförbundet. Bland annat har Håkan Nordgren, barnallergiläkare på Huddinge Sjukhus i Stockholm, ingått i gruppen.

- Astma och allergi är vår största folksjukdom, säger Håkan Nordgren. Därför är det mycket intressant att få medverka i detta projekt. Skanska arbetar med att utveckla det sunda byggandet i stort och som ett extra plus kan nu allergiker erbjudas hjälp att må bättre, vilket jag ser positivt på. Expertgruppens tvärfunktionella bredd är mycket fruktsam.

Expertgruppen består av kompetens inom såväl allergi, hälsa och inomhusklimat som byggteknik. Den kan därför integrera åtgärder, som utifrån ett hälso- och miljöperspektiv förbättrar inomhusmiljön, i en byggteknisk och kommersiell verklighet. Expertgruppen arbetar med frågor om allt från byggmaterial, konstruktionslösningar, byggtekniker och speciallösningar till städ- och möbleringsråd.

Allergipaketen är så uppbyggda att de kan installeras i alla nybyggnadsprojekt. Detta ökar valfriheten för allergikern som inte blir hänvisad till ett speciellt allergiområde, som kanske inte ligger där hon önskar bo.

Nybodahöjden i Stockholm är det första område där Skanska installerat allergipaket. Skanskas hus på Nybodahöjden är företagets bidrag till årets bostadsutställning - ByggaBo 98. ByggaBo 98 arrangeras av Stockholms Byggmästareförening tillsammans med Kulturhuvudstad '98.

 


För ytterligare information se Skanska Bostäders hemsida www.skanska.se/bostad eller kontakta:Bengt Wånggren, miljöchefTel: 08-627 30 00 (växel), 070-607 30 65 (mobiltelefon)

Skanskas allergipaket