Sök

Skanska fortsätter den strategiska renodlingen – säljer norskt stål- och betongelementföretag

2003-06-02 09:28 CET
Pressmeddelande

Det norska stål- och betongelementföretaget Contiga AS har sålts med positivt resultat. Bolagets omsättning uppgick 2002 till ca SEK 745 miljoner. Köpare är den andra huvudägaren KB Gruppen Kongsvinger AS.
Hälftenägda Contiga ingick i Skanskas förvärv av Selmer år 2000. Genom försäljningen av Contiga uppnås en tydligare organisations- och marknadsindelning - Contiga har haft en stor del av sin försäljning i Sverige vilket därmed överlappat Skanska Prefabs verksamhet.

   Press Release


2003-06-02

 


Skanska fortsätter den strategiska renodlingen - säljer norskt stål- och betongelementföretag

Det norska stål- och betongelementföretaget Contiga AS har sålts med positivt resultat. Bolagets omsättning uppgick 2002 till ca SEK 745 miljoner. Köpare är den andra huvudägaren KB Gruppen Kongsvinger AS.

Hälftenägda Contiga ingick i Skanskas förvärv av Selmer år 2000. Genom försäljningen av Contiga uppnås en tydligare organisations- och marknadsindelning - Contiga har haft en stor del av sin försäljning i Sverige vilket därmed överlappat Skanska Prefabs verksamhet.

Den strategiska genomgången av koncernen som genomfördes hösten 2002 innebär att Skanska fokuserar på kärnverksamheten - byggtjänster och projektutveckling - och på att uppnå en ledande position på utvalda hemmamarknader.

Under våren har Spectrum, det amerikanska bolaget för projekt-utveckling av bostäder sålts. I USA satsar Skanska nu uteslutande på byggmarknaden där Skanska redan är ledande och har fortsatta tillväxtmöjligheter. Försäljningen innebar att det sysselsatta kapitalet minskades med 800 miljoner kronor. Även koncernens projektutveckling av bostäder i Danmark har upphört.

En nedläggning av projektexportföretaget Skanska International Projects har inletts. Denna verksamhet kommer att upphöra successivt i takt med att enhetens nio pågående projekt färdigställs.

Samtidigt pågår ett arbete för nedläggning eller försäljning av verksamheter på mindre och perifera marknader. Byggverksamheten i Ungern har lagts ner. Skanska avser även att lämna byggverksamheterna i Lettland och Litauen. 

För att stärka Skanskas kärnverksamheter på hemmamarknaderna har fyra tilläggsförvärv genomförts. Skanska USA Civil täcker hela den amerikanska anläggningsmarknaden genom förvärvet av Yeager Skanska, ett anläggningsföretag baserat i Kalifornien.

Och Skanska USA Building har stärkt sin ställning i Texas, USA:s näst största byggmarknad, genom att förvärva byggföretaget BFW Construction.
Den tjeckiska affärsenheten Skanska CZ har förstärkt sin anläggnings-sida genom den slovakiska underjordsspecialisten Banské Stavby.

Skanska Services har förstärkts genom förvärvet av industriservice-företaget MIAB.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Pia Farstad, informationschef, Selmer Skanska,
tel +47 92 25 11 11